• O nas

    • Przedszkole Nr 19 to kameralne, rodzinne przedszkole, które liczy 4 oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Znajdujemy się w samym centrum miasta, jednak z dala od hałasu i zgiełku ulic. Placówka otwarta jest w godzinach od 5:30 do 17:00. Posiadamy przestronne słoneczne sale, z których bezpośrednio dzieci mogą wychodzić do ogrodu. Jesteśmy dobrze wyposażeni w bazę dydaktyczną, nasze sale i łazienki przeszły generalny remont, a my na bieżąco dbamy o ich wygląd. Dzieci na wspólnym holu mogą korzystać z tablic manipulacyjnych, sprzętu muzycznego, sportowego czy kącika badawczego. W każdej sali stworzone są kąciki zainteresowań, dzięki którym dzieci podczas zabawy rozwijają swoje umiejętności. Baza dydaktyczna jest na bieżąco uzupełniana w nowe elementy.

     Poniżej prezentujemy zdjęcie przedstawiające salę przedszkolną.

         


     Nasz piękny ogród przedszkolny z dobrze wyposażonym placem zabaw (m.in.: sprzęt do wspinaczki, zjeżdżalnie, tablice do rysowania kredą, piaskownicę, kreatywną strefa gier) sukcesywnie jest doposażamy. Dbamy o bezpośredni kontakt dzieci z przyrodą, min. prowadzimy ogródek owocowo-warzywno-kwiatowy,  mamy zamontowane budki lęgowe dla ptaków i karmniki, co umożliwia dzieciom eksplorację przyrody. Zachęcamy dzieci do przebywania jak najwięcej na świeżym powietrzu i poprzez posiadanie ogrodowych ław ze stołami umożliwiamy prowadzenie zajęć dydaktycznych w ogrodzie. Staramy się na bieżąco zwiększać jego możliwości dając dzieciom szansę na jak najlepsze wykorzystanie przyrodniczej przestrzeni.
     Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach: 8:00 - 13:00.

     Poniżej zdjęcie przedstawiające ogród.

     W naszym przedszkolu dzieci czują się swobodnie i radośnie. Tutaj szanuje się ich indywidualność, pozwala na rozwijanie się w swoim rytmie. Nasi wychowankowie czują się u nas bezpiecznie. Bawiąc się i ucząc rozwijają siebie. Kadra pedagogiczna stanowi zespół dobrze wykształconych, kreatywnych nauczycieli, których łączy wspólna pasja, jaką jest praca z dziećmi. Wspólnotę przedszkolną budujemy poprzez zajęcia z rodzicami i dziećmi ukazując jednocześnie różne formy spędzania wolnego czasu z dzieckiem w gronie rodzinnym. Aby wspomóc rodziców w wychowaniu dzieci i problemach z tym związanych umożliwiamy spotkania z fachowcami (pedagog, psycholog, logopeda). W ciągu całego roku organizujemy wiele imprez, które rozwijają umiejętności recytatorskie, aktorskie, wokalne, taneczne oraz sprawiają, że dzieci nabywają pewności siebie. Staramy się wykorzystać nasz atut kameralnego przedszkola do stworzenia rodzinnej placówki, w której każde dziecko jest zauważone, otoczone wsparciem, a jego rodzice mają realny wpływ na funkcjonowanie dziecka w placówce. Zachęcamy rodziców do aktywnego udziału we współorganizowaniu dzieciom czasu, przestrzeni. Wspieramy i motywujemy się codziennie. Przede wszystkim jednak najwięcej uczymy się od dzieci wykorzystując myśl jaka nam przyświeca "Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie".

     obrazek poglądowy - dzieci


     Wizja przedszkola

     Przedszkole nr 19, to placówka otwarta, bezpieczna i przyjazna dla wszystkich dzieci i ich rodziców. Dzieci w sposób wszechstronny rozwijają tu swoje umiejętności poznawcze, społeczne i emocjonalne.  Mają prawo w sposób swobodny wyrażać swoje emocje, uczyć się ich nazywania, odczytywania. Poznają zasady życia społecznego, uczą się współpracy i zawierania kompromisów. Przedszkole nr 19 to placówka nowoczesna, skuteczna i twórcza na miarę potrzeb dzieci i dostosowująca się do zmieniającego się świata.

      

     Każde dziecko uczęszczające do naszego przedszkola jest dla nas jednakowo ważne. Istotne dla nas jest to, aby:

     • zapewnić dzieciom opiekę i bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój intelektualny, fizyczny i społeczno-moralny,
     • wspierać działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
     • tworzyć warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami w serdecznej i miłej atmosferze
     • inspirować wychowanków poprzez dobrze wyposażoną placówkę oraz fachową kadrę pedagogiczną do rozwijania zainteresowań i zdolności.

     Nasi wychowankowie po opuszczeniu przedszkolnych murów będą samodzielni, twórczy, otwarci na kontakty z innymi, a także wszechstronnie rozwinięci. Chcemy wychowywać przyszłych optymistów, którzy wiedzą jak dbać o zdrowie. Te fizyczne dotyczące ruchu, przebywania na świeżym powietrzu jak i zdrowego jedzenia, ale i zdrowie emocjonalne, czyli dotyczące nazywania i odczytywania emocji, adekwatnego reagowania na sytuacje. Zaopatrzyć ich nie tylko w wiedzę ale i wewnętrzną potrzebę dbania o przyrodę i otaczający nas świat, nauczyć współodpowiedzialności za najbliższe środowisko. Nasi absolwenci będą odważnie kroczyć przez świat, zawierać nowe znajomości, poznają różne kultury, z równoczesnym zachowaniem swojej tożsamości regionalnej i narodowej.

      

     Misja przedszkola

     Pracownicy przedszkola nr 19 są otwarci na potrzeby, możliwości i rozwój każdego dziecka.

     Przedszkole wspomaga dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień, wspiera ich aktywność, samodzielność i ciekawość dotyczącą otaczającego świata. Tu dzieci czują się akceptowane i szczęśliwe, nasi absolwenci z sukcesem rozpoczynają naukę w szkole. W pracy kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i moralnymi. Nasze działania opieramy o wartości: mądrość, uczciwość, dobro, prawda, szacunek dla innych, umiłowanie ojczyzny, a oddziaływania naszego przedszkola i domu rodzinnego dziecka są skoordynowane. Rodzice są naszymi najlepszymi partnerami, pomagamy im pokonywać napotkane trudności, wspieramy ich, inspirujemy i aktywnie wsłuchujemy się w ich głos. Ich sugestie są dla nas bardzo ważne i istotne.

     U dzieci kreujemy postawy twórcze i aktywne, przygotowujemy wychowanków do przeżywania sukcesu i radości oraz radzenia sobie z porażką, każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.

     Dzieci uczą się wykorzystywania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości. Przedszkole rozbudza u dzieci ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość na drugiego człowieka. Kształtuje wiarę we własne możliwości, rozwija w nich optymizm i poczucie własnej wartości. Wdraża do zdrowego stylu życia, poszanowania dla przyrody.

     Placówka zapewnienia dzieciom korzystanie z atrakcyjnie wyposażonych sal oraz terenu ogrodu. Nauczycieli natomiast wspiera w celu podnoszenia jakości pracy z dzieckiem, z nastawieniem na jego aktywność i twórcze myślenie. Kadra pedagogiczna systematycznie doskonali swoje umiejętności.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych