• Gratulacje!!

     • Serdecznie gratulujemy Leonowi z grupy Słoneczka i Tomkowi z Misiów wygrania Miejskiego konkursu plastycznego "Szalony Świat Kota Cukierka". 

      Leon zdobył 1, a Tomek 2 miejsce! Chłopaki jesteśmy z Was dumne! życzymy wam kolejnych sukcesów!!

      Prace naszych zdolnych przedszkolaków bedzie mozna oglądać w pasażu galerii Gemini w strefie wystaowej "okno na kulturę" pod 28.06 do 31.07 - serdecznie zapraszamy! 

     • Gratulacje

     • Serdecznie gratulujemy Michasi z grupy Kangurki zdobycia NAGRODY SPECJALNEJ w konkursie Bransoletka przyjaźni - mogę i chę pomagać - razem dla hospicjum Świetlikowo.

      Michasiu jesteśmy z Ciebie dumne i życzymy Ci wielu kolejnych sukcesów!

    • napis zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

     • Drodzy Rodzice!

      Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z grupy Kangurki, Słoneczka i Misie na zebranie, które  odbędzie się w dniu 17.06.2024. tj. poniedziałek o godzinie 17.00.
      Z uwagi na  ważność przekazywanych informacji prosimy o uczestnictwo.

     • Słoneczka

     • W czwartek, 13 czerwca 2024 roku, dzieci z grupy Słoneczka wyjeżdżają na wycieczkę do Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. Koszt przejazdu wynosi 900 złotych, Rada Rodziców dopłaca 300 złotych. Prosimy o wpłatę 30 złotych u Pani intendentki.

      Wyjeżdżamy od razu po śniadaniu, powrót planujemy około godziny 13.00, w związku z czym o tej porze będzie podany obiad w przedszkolu.

      Prosimy, aby dzieci miały ze sobą puste plecaki, przedszkole zapewni prowiant.

     • Kampania

     • Przesyłam Państwu informację od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach w zakresie organizowanej przez tutejszy Urząd Skarbowy kampanii promocyjnej usługi e-korespondencja

    • UWAGA
     • UWAGA

     • OGŁOSZENIE „KANGURKI”

       

       

      11 czerwca  ( wtorek) grupa „Kangurki” wyjeżdża na wycieczkę na Rancho „ Broszka” w Tychach

       ( Żwaków). Koszt wycieczki ( przejazd na kucu, pielęgnacja , czyszczenie i karmienie koni) wynosi 50zł. Przejazd busem w cenie 200zł zostanie pokryty z Funduszy Rady Rodziców.

      Tego dnia prosimy o przyprowadzenie dzieci do godz. 8:45. Wyjazd po śniadaniu.

       W ramach obiadu  dzieci dostaną kiełbaski z grilla oraz pieczywo i napoje.   

      Prosimy aby w tym dniu miały na sobie wygodne ubrania odpowiednie do warunków atmosferycznych .

      Dzieci mogą zabrać ze sobą marchewkę , którą będą karmić zwierzęta. Nie zaopatrują państwo dzieci                                             w jedzenie i picie –wszystko zapewnia przedszkole.

      Planowany powrót do przedszkola około 13:30.

      Po powrocie dzieci dostaną podwieczorek.

      Wpłaty można dokonywać u pani intendent.

                                                                                                                                 p. Ola i p. Monika

                                                                           

    • BALONY
     • DZIEŃ DZIECKA

     • Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do  zabawy z okazji DNIA DZIECKA, które odbędą się w naszym przedszkolu  w dniu 03.06.2024 (poniedziałek).

      Zaplanowaliśmy dla dzieci mnóstwo niespodzianek! Zabawy z animatorkami, bańki mydlane, zamek dmuchany, smakołyki i….. teatralną niespodziankę.

      Z uwagi na szereg atrakcji prosimy by dzieci były odebrane w tym dniu najwcześniej o 14!

    • zeszyt i ołówek
     • UWAGA RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2018

     •  

      W dniach 24.05 i 07.06 dzieci będą miały wykonywane przesiewowe badania ryzyka dysleksji przez pracownika Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

      Zgody na badanie dostępne będą u pań dyżurujących na szatni.

     • Pożegnanie Przedszkola

     • Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z grupy KRÓLICZKI na uroczystość związaną z Pożegnaniem Przedszkola i Dniem Rodziny w jednym, która odbędzie się 4 czerwca (wtorek) o godzinie 16:00. 

      Prosimy, by dzieci podczas tej uroczystości były ubrane odświętnie ( w miarę możliwości na biało - granatowo).

                                                                                                                                          Dziękujemy

     • Informacja dla Rodziców z gr. Króliczki

     • 27 maja grupa „Króliczki” wybierze się na wycieczkę do gospodarstwa edukacyjnego

      „Niezłe Ziółka” w Mikołowie.

      Tego dnia prosimy o przyprowadzenie dzieci do godziny 7:50

      Śniadanie dla tej grupy odbędzie się o godzinie 8:00

      Wyjazd z przedszkola o godzinie 8:30

      Prosimy, aby dzieci w tym dniu miały na sobie wygodne ubranie odpowiednie do warunków pogodowych oraz nakrycie głowy.

      Prosimy także tego dnia nie zaopatrzać dzieci w napoje i prowiant (to zapewnia przedszkole).

      Planowany powrót do przedszkola ok. godz. 12:00

    • kogut
     • Informacja dla rodziców z grupy Misie-Kubusie

     •  

      20.05.2024 grupa MISIE-KUBUSIE wyjeżdża na wycieczkę do Zagrody Zosi w Bieruniu.
      Koszt przejazdu to 900zł ( dopłata 300zł z rady rodziców) plus koszt warsztatów 45zł od dziecka.
      Prosimy o wpłatę
      70zł u Pani intendent.
       W tym dniu śniadanie odbędzie się wcześniej ok godziny 7:45 wyjazd 8:30 planowany powrót ok 12:00
      bardzo prosimy o przyprowadzenie w tym dniu dzieci wcześniej.
      Prosimy także aby dzieci miały ze sobą puste plecaki ( żadnych słodyczy, słodkich napojów) prowiant będzie z przedszkola.
      Ewentualnie coś na przebranie.
      Prosimy także o informacje czy dziecko ma chorobę lokomocyjną.
      Dziękujemy!

    • Rodzina z dziećmi
     • Dni Rodziny

     • Zapraszamy rodziców na uroczystości z okazji ich święta, które odbędą się w następujących terminach:

      Słoneczka – 28.05 o godzinie 16.30

      Kangurki – 27.05 o godzinie 16.00

      Misie Kubusie – 05.06 o 16.00 – połączone z pożegnaniem przedszkola.

      Króliczki – 04.06 o godzinie 16.00– połączone z pożegnaniem przedszkola.

    • Uwaga !!!
     • Uwaga !!!

     • Drodzy rodzice dzieci z grupy „Słoneczka”

       

      W dniu 17.05.2024r (piątek) godz. 10:00 planujemy wyjazd z grupą  na zajęcia ogólnorozwojowe do Klubu Sportowego „Ronin”. 

      Do przedszkola wracamy na obiad. Zajęcia prowadzi pani Paulina Miernik trenerka Judo dla dzieci.

      Prosimy o wpłatę 10zł na przejazd u Pani Intendent oraz ubranie dzieci w stroje i obuwie sportowe.  Zapewniamy dzieciom wodę do picia.

     • REKRUTACJA NA WAKACJE 2024

     • O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w roku szkolnym 2024/2025 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy, obecnie uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

      Jeżeli w przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacji pozostaną wolne miejsca mogą być na nie przyjęte również dzieci, które w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

      Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 13 maja do 21 maja 2024 r.

      W powyższym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.

      Maksymalnie można złożyć jeden wniosek, w którym rodzic wskazuje 2 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

      Wypełniony i podpisany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 13 maja do 21 maja 2024 r., a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem jego przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników).

       

      WAŻNE TERMINY:

      Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami

      13 maja – 21 maja 2024 r.  do godz.15:00

       

      Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 28 maja 2024 r. godz. 10:00

      Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (złożenie

      pisemnego potwierdzenia woli28 maja – 10 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

      Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11 czerwca 2024 r. godz. 10:00

       

      KRYTERIA REKRUTACJI:

      KRYTERIA/LICZBA PUNKTÓW/WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

      1) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola do którego uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 20 pkt - informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku

      2) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym 10 pkt

      a)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie

      b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;

      c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

      Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.

      3)niepełnosprawność kandydata lub niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców kandydata 5 pkt

      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100 z późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

      4)  kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  prowadzonej przez Miasto Tychy lub do przedszkola, które z powodu remontu jest wyłączone z pełnienia dyżuru przez dwa miesiące wakacji

      2 pkt  - informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku

       

      INFORMACJE DODATKOWE:

      W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2024 r. przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc (ze względu na obowiązek udzielania  pracownikom urlopu)  i pracują według ustalonego „Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2024 r.”

      Opłaty za korzystanie z usług przedszkola zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

       

      Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona w placówkach:

      • Przedszkolu nr 1 w Tychach,
      • Przedszkole nr 2 w ZSP1 w Tychach
      • Przedszkolu nr 3 w Tychach,
      • Przedszkolu nr 5 w Tychach,
      • Przedszkolu nr 6 w Tychach,
      • Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
      • Przedszkolu nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach,
      • Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
      • Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach,  
      • Przedszkolu nr 17 w Tychach,
      • Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach,
      • Przedszkolu nr 19 w Tychach,
      • Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki w ZSP5 w Tychach
      • Przedszkolu nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach
      • Przedszkolu nr 22 w Tychach,
      • Przedszkolu nr 23 w ZSP2 w Tychach,
      • Przedszkolu nr 26 w Tychach,
      • Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
      • Przedszkolu nr 30 im. Małych Podróżników w ZSP4 w Tychach,
     • Uwaga

     • Dzieci z grupy „KRÓLICZKI” w poniedziałek 13 maja występują w MEDIATECE.

      Rodzice, którzy mają bilety proszeni są, aby byli obecni na sali w godzinach od 13:00 do 14:08 (dla chętnych zostało jeszcze kilka biletów). Dzieci mają zapewniony przejazd autokarem w obydwie strony.

      Nasi mali artyści otrzymają podwieczorek po powrocie z występów.

      Godziny śniadania są bez zmian.

      Prosimy rodziców, aby pamiętali o naszych prośbach dotyczących wyglądu dzieci.

      Bilety są do odebrania u pani Oli z grupy „Króliczki”

    • judo
     • OGŁOSZENIE!

     •  

       

       

      Drodzy rodzice dzieci z grupy „Kangurki”

       

      W dniu 21.05.2024r(wtorek) godz. 9:30 planujemy wyjazd z grupą na zajęcia ogólnorozwojowe do                    Klubu Sportowego „Ronin”.  Do przedszkola wracamy o godz. 11:30. Obiad będzie o 12:00                         Zajęcia prowadzi pani Paulina Miernik trenerka Judo dla dzieci.

      Prosimy o wpłatę 10zł na przejazd u Pani Intendent oraz ubranie dzieci w stroje i obuwie sportowe.         Zapewniamy dzieciom wodę do picia.

    • postaci z bajek i napis poruszające bajki o emocjach
     • Poruszające Bajki o Emocjach

     • Grupa Misie Kubusie będzie brała udział w projekcie organizowanym przez Urząd Miasta - poruszające bajki o emocjach. Jest to już druga edycja zajęć, bardzo się cieszymy, że kolejna grupa naszych przedszkolaków będzie w nich uczestniczyć.

      Dzieci będą brały udział w 10 warsztatach (1. Po co są emocje? 2. Frustracja 3. Złość 4. Rozczarowanie i wdzięczność 5. Strach 6. Smutek 7. Wstyd 8. Duma 9. Zazdrość 10. Radość)

      Oprócz tego będzie spotkanie dla rodziców.

      Daty  warsztatów: 8,9,15,16,22,23,24,29 maj i 5,6 czerwiec - 10.30-11.15

      Data spotkania dla rodziców 15.05. - godzina 16.00  

      Główne cele programu to: wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno – społecznych. radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, komunikowanie swoich potrzeb i odczuć, nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych relacji z rówieśnikami

      Wszystkie informacje o programie, a także treści bajek na bazie których będą warsztaty  znajdują się na stronie https://www.bajkioemocjach.pl/

    • Biblioteka
     • Biblioteka

     • Zapraszamy do korzystania z naszej przedszkolnej biblioteczki.

      Częstujcie sie książkami, czytajcie, wymieniajcie :) A jeśli macie wolne książki, które dla Was są już "oczytane" to zapraszamy do zasilenia półek biblioteczki :)

    • flaga polski
     • Uwaga!

     • We wtorek, 30 kwietnia, będziemy obchodzić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy, aby tego dnia dzieci miały na sobie białe i czerwone elementy stroju.

   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Galeria zdjęć

    brak danych